1. Загальні положення

1.1. Даний документ «Угода» (далі -«Угода») є договором приєднання, адресованим фізичній або юридичній особі (далі - "Користувач"), і визначає порядок використання сервісу «Логопеди України» (далі - «Сервіс») на викладених нижче умовах.

2. Терміни та визначення

2.1. У цьому документі і випливаючих або пов'язаних з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:
а) Сервіс - сукупність Сайту і розміщеного на ньому Контенту, до яких Користувачам надається доступ з використанням Платформи.
б) Платформа - програмно-апаратні засоби Правовласника, інтегровані з Сайтом.
в) Сайт - автоматизована інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за адресою (включаючи піддомени) https://logoped.ua.
г) Користувач - особа, що уклала цю Угоду з Правовласником в своєму або чужому інтересі відповідно до вимог чинного законодавства і цієї Угоди.
д) Статус - набір функціональних можливостей Платформи, вибір яких здійснюється Користувачем на власний розсуд з числа запропонованих Правовласником.
е) Репетитор - Користувач, що пройшов процедуру реєстрації на сервісі в статусі Логопеда, Логопедичного центру, Логопедичного садка, Дитячого саду з логопедом або Центру раннього розвитку і має намір використовувати, використовує або використовував функціональні можливості Сервісу для пошуку Учнів з метою подальшого самостійного надання їм освітніх послуг в рамках окремого договору.
ж) Учень - Користувач, що має намір використовувати, використовує або використовував функціональні можливості Сервісу для підбору Репетитора.
з) Контент - будь-які інформаційні матеріали, включаючи текстові, графічні, аудіовізуальні та інші матеріали, до яких можна отримати доступ з використанням Сервісу.
и) Особистий кабінет - персональний розділ Сайту, до якого Користувач отримує доступ після проходження реєстрації та/або авторизації в Сервісі. Особистий кабінет призначений для зберігання персональних даних Користувача, перегляду і управління доступними функціональними можливостями Сервісу.

2.2. Для цілей цієї Угоди можуть бути використані інші терміни та визначення, які не вказані в п.2.1. Угоди. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Угоди. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна або визначення в тексті Угоди слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу - зазначеними в ньому обов'язковими документами, в другу чергу - законодавством України, і в подальшому - звичаями ділового обороту і науковою термінологією.

2.3. Використання вами Сервісу будь-яким способом і в будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:
а) Перегляд Контенту з використанням Сервісу;
б) Реєстрація та/або авторизація в Сервісі;
в) Розміщення або організація доступу до Контенту в Сервісі, включаючи розміщення гіпертекстових посилань на нього;
г) Інше використання Сервісу, створює договір на умовах цієї Угоди і зазначених в неї обов'язкових для Сторін документів відповідно до положень розділу 53 Цивільного кодексу України.

2.4. Скориставшись будь-якою із зазначених вище можливостей по використанню Сервісу ви підтверджуєте, що:
а) Ознайомилися з умовами цієї Угоди та зазначених в неї Обов'язкових документів в повному обсязі до початку використання Сервісу.
б) Приймаєте всі умови цієї Угоди та зазначених в неї Обов'язкових документів в повному обсязі без будь-яких виключень і обмежень з вашого боку і зобов'язується їх дотримуватись або припинити використання Сервісу. Якщо ви не згодні з умовами цієї Угоди та зазначених в неї Обов'язкових документів або не маєте права на укладення договору на їх основі, вам слід негайно припинити будь-яке використання Сервісу.
в) Угода (у тому числі будь-яка з її частин) і/або зазначені в неї Обов'язкові документи можуть бути змінені Правовласником без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди та/або зазначених в неї Обов'язкових документів вступає в силу з моменту розміщення на сайті Правовласника або доведення до відома Користувача в іншій зручній формі, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди та/або зазначених у неї обов'язкових для Сторін документів.

3. Загальні умови користування Сервісом

3.1. Використання функціональних можливостей Сервісу в обмеженій частині перегляду Контенту і підбір Репетитора можливі без проходження Користувачем попередньої реєстрації та/або авторизації в Сервісі. В іншій частині застосування функціональних можливостей Сервісу допускається після проходження Користувачем реєстрації та/або авторизації в сервісі відповідно до встановлених Правовласником правил.

3.2. Перелік функціональних можливостей, використання яких вимагає попередньої реєстрації та/або авторизації, а в окремих випадках - придбання до них доступу, визначається за одноосібним розсудом Правовласника та може час від часу змінюватися без повідомлення Користувача.

3.3. При використанні Сервісу Користувач зобов'язується надавати достовірну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих в формі реєстрації і/або авторизації в Сервісі та оформлення заявки з використанням його програмних засобів, і при необхідності підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Правовласника є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Правовласник має право на свій розсуд заблокувати або видалити Особистий кабінет Користувача, а також відмовити Користувачеві в розгляді розміщеної заявки та іншого використання Сервісу частково або повністю.

3.4. Правовласник залишає за собою право в будь-який момент закликати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації або розміщенні заявки, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема документи, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Правовласника, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 3.3.Угоди.

3.5. У разі, якщо дані Користувача, зазначені в наданих ним документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також в разі, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Правовласник має право застосувати заходи, зазначені в п. 3.4. Угоди.

3.6. Технічні, організаційні та комерційні умови використання Сервісу можуть доводитися до відома користувачів шляхом окремого розміщення на Сайті або шляхом нотифікації користувачів.

3.7. Правовласник має право встановлювати ліміти і вводити інші технічні обмеження використання Сервісу, які час від часу будуть доводитись до відома користувачів в формі і способом за вибором Правовласника.

4. Гарантії Користувача

Приймаючи умови цієї Угоди, ви підтверджуєте та гарантуєте, що:

4.1. Ви володієте всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення Договору на використання Сервісу і його виконання;

4.2. Використання Сервісу буде здійснюватися вами виключно для цілей, дозволених цією Угодою з дотриманням її положень і так само вимогам чинного права і загальноприйнятої практики;

4.3. Ви не будете вчиняти будь-яких дій, які вступають в протиріччя або перешкоджають наданню Сервісу, або роботі відповідного обладнання, мереж, чи програмного забезпечення, за допомогою яких надається Сервіс;

4.4. Використання вами Сервісу для конкретних цілей не порушує майнових і/або особистих (немайнових) прав третіх осіб, заборон і обмежень, встановлених відповідним законом, а також права держави вашого місця знаходження, включаючи без обмеження авторські і суміжні права, права на товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів, права на промислові зразки, права на використання зображень людей; наданий вами Контент та інші дані не містять відомостей і/або образів, що ображають честь, гідність і ділову репутацію третіх осіб, а також інформацію, що пропагує насильство, порнографію, наркотики, расову або національну ворожнечу; і вами отримані всі необхідні дозволи від уповноважених осіб в зв'язку з використанням такого Контенту.

4.5. Репетитор додатково гарантує: Обробку отриманих в рамках Сервісу персональних даних Учнів суворо відповідно до вимог чинного законодавства. Відповідність умов укладених з Учнями договорів і порядку надання освітніх послуг з чинним законодавством.

5. Ліцензія на використання Контенту

5.1. Приймаючи умови цієї Угоди, Ви безоплатно надаєте Правовласнику просту (невиключну) ліцензію на використання Контенту, який ви додаєте (розміщуєте або транслюєте) в Сервіс Правовласника.

5.2. Зазначена проста (невиключна) ліцензія на використання Контенту надається Правовласнику одночасно з додаванням вами Контенту в Сервіс Правовласника на весь термін дії виключних прав на об'єкти авторських і/або суміжних прав, що утворюють такий Контент, для використання на території всіх країн світу.

5.3. В рамках наданої Правовласнику простої (невиключної) ліцензії дозволяється використання Контенту наступними способами:
а) Відтворювати Контент, тобто здійснювати виготовлення одного або більше примірників Контенту в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис в пам'ять електронного пристрою (право на відтворення);
б) Поширювати екземпляри Контенту, тобто надавати доступ до відтворюваного в будь-якій матеріальній формі Контенту, в тому числі мережевими та іншими способами, а також шляхом продажу, прокату, здавання під найм, надання безоплатно, включаючи імпорт для будь-якої з цих цілей (право на поширення);
в) Публічно показувати Контент (право на публічний показ);
г) Повідомляти Контент таким чином, при якому будь-яка особа може мати доступ до нього в інтерактивному режимі з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором (право на доведення до загального відома);
д) Модифікувати Контент, тобто переробляти або іншим чином обробляти Контент, включаючи переклад Контенту з однієї мови на іншу (право на переробку);
е) Право переуступити всі або частину отриманих прав третім особам (право на субліцензування).

5.4. При відсутності в складі Контенту об'єктів авторських або суміжних прав, за цією Угодою ви надаєте Правовласнику Контент - відомості та інші інформаційні матеріали - для використання будь-яким способом, включаючи можливість здійснювати запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення таких даних, передачу (поширення, надання будь-яким третім особам для реалізації ними будь-яких дій) за власним розсудом Правовласника.

6. Обмеження

Погоджуючись з умовами цієї Угоди, ви розумієте і визнаєте, що:

6.1. До відносин Сторін з надання Сервісу на безоплатній основі не підлягають застосуванню положення законодавства «про захист прав споживачів».

6.2. Сервіс надається для використання в інформаційних цілях на умовах «як є», в зв'язку з чим вам не представляються які-небудь гарантії, що сервіс буде відповідати вашим вимогам; послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням Сервісу, будуть точними і надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації і Контенту, отриманих з використанням Сервісу, буде відповідати вашим очікуванням; всі помилки в програмному забезпеченні Сервісу будуть виправлені.

6.3. Оскільки Сервіс знаходиться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, форма і характер послуг, що надаються можуть час від часу змінюватися без вашого попереднього повідомлення. Правовласник має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання послуг (або будь-яких окремих функцій у рамках послуг) всіх Користувачів взагалі або вам, зокрема, без вашого попереднього повідомлення.

6.4. Ви не маєте права самостійно або із залученням третіх осіб:
а) Копіювати (відтворювати) в будь-якій формі та у спосіб входять до складу Сервісу Правовласника програми для ЕОМ і бази даних, включаючи будь-які їх елементи та Контент, без отримання попередньої письмової згоди їх власника;
б) Розкривати технологію, емулювати, декомпілювати, аналізувати, дешифрувати, і проводити інші аналогічні дії з Сервісом;
в) Створювати програмні продукти і/або послуги з використанням Сервісу без отримання попереднього дозволу Правовласника (мобільні застосунки, та інші).

6.5. Правовласник ніяк не пов'язаний з наданням освітніх послуг Репетитора, і не здійснює перевірку їх відповідності чинному законодавству. Правовласник не приймає участі в перевірці заявок і матеріалів, представлених Користувачами з використанням Сервісу. Всі відносини, пов'язані з організацією освітніх послуг і участю в них, в тому числі з їх надання та оплати, виникають між Репетитором і Учнем. Правовласник не є стороною цих відносин, не контролює і не несе відповідальності за дії Репетитора або Учня.

6.6. Правовласник ніяк не пов'язаний з контентом, наданими Користувачами в сервісі, і не здійснює перевірку змісту, достовірності і безпеки такого Контенту або його компонентів, а так само його відповідності вимогам чинного права, і наявності у користувачів необхідного обсягу прав на його поширення та/або використання. Всю відповідальність за зміст такого Контенту і відповідність його вимогам чинного права несе особа, яка створила цей Контент і/або додала його в Сервіс Правовласника.

6.7. Зокрема вам забороняється використання Сервісу для:
а) Розміщення і/або поширенню контрафактних матеріалів;
б) Розміщення та/або поширення матеріалів порнографічного характеру, а так само пропаганди порнографії та дитячої еротики, і реклами інтимних послуг;
в) Поширення будь-якої іншої забороненої інформації, включаючи матеріали, терористичного характеру, а також спрямованих на обмеження прав і свобод людини за ознаками расової та національної приналежності, віросповідання, мови, і статі, що підбурюють до вчинення насильницьких дій щодо людини, або до нелюдському поводженню з тваринами , що закликають до здійснення інших протиправних дій, в тому числі роз'яснюють порядок виготовлення і застосування зброї, наркотичних засобів, і т.д.;
г) Поширення недостовірної інформації, що порочить честь гідність чи ділову репутацію третіх осіб;
д) Переважного чи виняткового розміщення посилань на інші сайти, за виключення сайтів які надають достовірну інформацію про репетитора;
е) Здійснення інших протиправних дій, включаючи отримання несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, її поширення, неправомірний доступ до комп'ютерної інформації, використання і поширення шкідливих комп'ютерних програм, порушення правил експлуатації засобів зберігання, обробки або передачі комп'ютерної інформації та інформаційно-телекомунікаційних мереж, організації азартних ігор, проведення лотерей та інших стимулюючих заходів з порушення чинного законодавства.

6.8. У разі виявлення порушення ваших прав і/або інтересів у зв'язку з наданням Сервісу, в тому числі розміщенням неналежного Контенту іншим Користувачем, вам слід повідомити про це Правовласнику. Для цього необхідно направити Правовласнику письмове повідомлення з докладним викладом обставин порушення і гіпертекстової посиланням на мережеву адресу Контенту, в зв'язку з використанням якого порушуються ваші права і/або інтереси.

6.9. Ви несете особисту відповідальність за будь-яке порушення зобов'язань, встановлених цією Угодою та/або застосовним правом, а також за всі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки чи шкоду, які може понести Правовласник і інші треті особи).

6.10. У зв'язку зі встановленою законодавством відповідальністю за розміщення та надання доступу до нелегального Контенту, Правовласник залишає за собою право видалити будь-який Контент з Сервісу або обмежити до нього доступ в односторонньому порядку до отримання від вас зазначеного вище письмового зобов'язання.

6.11. У разі багаторазового або грубого порушення умов цієї Угоди, включаючи зазначені в ньому Обов'язкові документи, та/або вимог законодавства, Правовласник залишає за собою право заблокувати доступ до Сервісу або іншим чином обмежити (припинити) надання користувачеві послуг з використанням Сервісу.

6.12. У разі притягнення Правовласника до відповідальності або накладення на нього стягнення у зв'язку з допущеними вами порушеннями прав та/або інтересів третіх осіб, а так само встановлених законодавством заборон або обмежень, ви зобов'язані в повному обсязі відшкодувати збитки Правовласника.

6.13. Правовласник усувається від якої б то не було відповідальності у зв'язку з допущеними вами порушеннями, а також заподіянням вам шкоди або збитків при зазначених вище обставинах.

6.14. За будь-яких обставин відповідальність Правовласника обмежена 1 000 (однією тисячею) гривень і покладається на нього виключно за наявності в його діях провини.

7. Повідомлення

7.1. Ви погоджуєтеся отримувати від Правовласника на вказану при роботі з сервісом електронну адресу та/або номер телефону інформаційні електронні повідомлення (далі — «нотифікатори») про важливі події, що відбуваються в рамках Сервісу або у зв'язку з розміщеними Користувачем заявками.

7.2. Правовласник має право використовувати нотифікатори для інформування користувача про зміни і нові можливості сервісу та/або про зміну Угоди або зазначених у ньому Обов'язкових документів.

8. Розрахунки за використання Сервісу

8.1. Використання Сервісу є безкоштовним, доступ до Сервісу надається всім зацікавленим сторонам.

8.2. Адміністрація Сервісу має право на свій розсуд вводити і змінювати плату за ті чи інші послуги Сервісу, про що користувачі сервісу будуть попередньо сповіщені.

8.3. Розрахунки за платні послуги проводяться через платіжні агрегатори, в валюті, яку дозволяє агрегатор.

8.4. У разі виникнення спірної ситуації кошти, використані на купівлю платних послуг не повертаються, однак, якщо користувач не зміг скористатися придбаної послугою в повній мірі з вини Адміністрації, користувачеві надається можливість безкоштовно скористатися цією ж або будь-який інший доступною послугою Сервісу.

9. Інші умови

9.1. Користувач самостійно визначає умови і порядок використання функціональних можливостей Сервісу, які ні за яких умов не можуть суперечити цій Угоді.

9.2. Застосовне право. Ця Угода, порядок її укладення та виконання, а також питання, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством України.

9.3. Арбітраж. Всі суперечки за Угодою або у зв'язку з нею підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Правовласника відповідно до чинного Процесуального кодексу України.

9.4. Зміна. Ця угода може бути змінена або припинена Правовласником в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача і без виплати будь-якої компенсації у зв'язку з цим.

9.5. Редакція Угоди. Чинна редакція цієї Угоди розміщена на сайті Правовласника і доступна в мережі Інтернет.